Merlijn -.

Member since 2/3/23

Email not verified

ID has not been verified

Has completed 1 booking(s)

I am not a practitioner

Reviews

Average rating
Merlijn -.

Nadat ik een workshop bij Marian had gevolgd, én haar lovende recensies las, was het besluit snel genomen! Want we hadden slaap nodig. Onze dochter sliep onrustig en in de nacht 'wilde' ze veel van ons. Wij wisten vaak nooit precies wat, en het kostte veel energie om haar in de nacht verder te laten slapen. Dit resulteerde in gebroken nachten en slecht slapen overdag. We zijn nu een maandje verder (ze was tussendoor ziek en toen zijn we even gestopt) en al heel tevreden over hoe het nu gaat. Ze kan zelf in slaap vallen en daardoor ook veel beter zelf in de nacht verder slapen als ze wakker wordt. Ook overdag slaapt ze langer dan ze voor de training deed. Wat wij vooral heel fijn vonden, is de persoonlijke aanpak. Marian neemt echt even tijd voor een goed gesprek, begrip en ons leren kennen. Snel daarna komt er een plan. En hoe fijn is een plan! Opeens hoefden we geen nachtelijke discussie meer te voeren over wat te doen, maar volgden we het plan. En dat blijven we doen. Marian, hartelijk dank voor het meedenken, je bemoedigende voice-berichten (af en toe streng durven zijn :-) en het plan! We zullen je warm aanbevelen. After I followed a workshop with Marian and read her rave reviews, the decision was made quickly! What the reviews showed me was exactly what I wished for our family. Because we needed sleep. Our daughter slept restlessly and during the night she 'wanted' a lot from us. We often never knew exactly what, and it took a lot of energy to get her to sleep through the night. This resulted in broken nights and poor sleep during the day. We are now a month further (she was sick in between and then we stopped for a while) and already very satisfied with how things are going now. She can fall asleep herself and therefore also sleep much better in the night when she wakes up. She also sleeps longer during the day than she did before training. What we particularly liked is the personal approach. Marian really takes some time for a good conversation, understanding and getting to know us. Soon after that comes a plan. And how nice is a plan! Suddenly we didn't have to have a nightly discussion about what to do, but we followed the plan. And we will continue to do so. Marian, thank you very much for thinking along, your encouraging voice messages (daring to be strict now and then :-) and the plan! We will warmly recommend you.