Baarbamama - Birth & Post Partum doula in training

Amsterdam, Netherlands

Photos & Videos

Introduction

(English version below) Het begon allemaal met mijn zwangerschap van mijn zoon Joek! Ik voelde me los van alle kwaaltjes zo mezelf, zo sterk en ik had zo de behoefte om de beste versie van mezelf te zijn (dit lukte zeker niet altijd) maar het gevoel was sterker dan ooit. Ik vond het fascinerend hoe bijzonder ik het vond om zwanger te zijn en wilde van alles lezen, weten maar vooral doen wat mijn gevoel me zei. Op dat moment hoorde ik voor het eerst van een doula. Het kwam via meerdere wegen op mijn pad.

Ik heb in mijn leven geleerd dat als er iets van meerdere kanten op mijn pad komt ik er wat mee moet doen dus ben ik me gaan verdiepen in het vak en heb het niet meer los gelaten. Tijdens mijn bevalling heb ik een kracht gevoeld waarvan ik niet wist dat het in me zat. Het mooiste, heftigste en meest bijzondere dat een vrouw in haar leven doet is het baren van haar kinderen. Er wordt een baby geboren maar ook een moeder!

Als doula kan ik al mijn passie, kwaliteiten en energie kwijt. Ik heb van jongs af aan al dat ik onbewust mensen motiveer en bekrachtig. Deze kracht zit in jezelf maar is soms even verdwenen door alle dingen die we moeten van onszelf. Ik ben iemand zonder schaamte of oordeel. Je kan je pure zelf zijn en hoeft geen masker te dragen.

In deze drukke, veranderende en soms onzekere tijd wil ik heel graag de stabiele factor zijn tijdens jouw zwangerschap, de baring en post partum. Wij leren elkaar in deze 9 maanden kennen wat zorgt voor een speciale band. In jouw zwangerschap ben jij aan het roer! We varen jouw koers en ik ga met je mee. Ik zal er alles aan doen de zeilen zo te zetten dat jij goed kan varen! Mijn streven is er altijd voor zorgen dat de omgeving waar jij in bent veilig en fijn is zodat jij helemaal kan doen en zijn waar je behoefte aan hebt.

***

(English version) It all started while pregnant of my son Joek! I felt so myself, free of all ailments, so strong and I felt the need to be the best version of myself (this certainly didn't always work) but the feeling was stronger than ever. I found it fascinating how special I thought it was to be pregnant and wanted to read and know of everything, but above all do what my gut told me. It was then that I first heard from a doula. It came my way in so many ways.

I have learned in my life that if something comes my way from multiple sides, I have to do something with it, so I started to delve into the profession and have not let it go since. While giving birth, I felt a power that I didn't know was inside me. The most beautiful, intense and most special thing a woman does in her life is to give birth to her children. A baby is born, but so is a mother!

As a doula I can use all my passion, qualities and energy. From an early age I have unconsciously motivated and empowered people. This power is within you but sometimes it has disappeared for a while because of all the things we have to do to ourselves. I am a person without shame or judgment. You can be your pure self and don't have to wear a mask.

In this busy, changing and sometimes uncertain time, I really want to be the stable factor during your pregnancy, the birth and postpartum. We get to know each other during these 9 months, which makes for a special bond. You are in control during your pregnancy! We'll steer your course and I'll go with you. I will do everything I can to set the sails so that you can sail well! My aim is always to ensure that the environment you are in is safe and pleasant so that you can do and be what you need.

Additional info

About the practitioner

  • Spoken language(s): English, Dutch
  • Experience in years: 0.5

Service location

  • Online
  • At home
  • At the practice

Catalogue of services

Birth & Postpartum Doula support (reduced rate) - 14h

Doulas
(English version below) In een kennismakingsgesprek leren wij elkaar kennen. Ik doe dit het liefst p
(English version below) In een kennismakingsgesprek leren wij elkaar kennen. Ik doe dit het liefst persoonlijk omdat we zo beide kunnen voelen of er een klik is. Hierna volgen twee verdiepingsgesprekken in het tweede en derde trimester. We maken samen een ondersteuningsplan voor je bevalling. Mocht je behoefte hebben aan een lichaams of voetmassage dan bied ik deze aan. Tijdens de gehele zwangerschap ben ik telefonisch bereikbaar. Wil je foto's van je bevalling dan kan ik deze voor jullie maken als mooi aandenken. Uiteraard kom ik in al deze gesprekken bij jullie thuis zodat jij nergens heen hoeft! Ik kijk er naar uit je te ontmoeten :)

***

(English version)
We get to know each other in an introductory meeting. I prefer to do this in person because that way we can both feel if there is a click. This is followed by two in-depth interviews in the second and third trimester. Together we will make a support plan for your birth. If you need a body or foot massage, I offer it. I can be reached by phone during the entire pregnancy. If you want pictures of your birth, I can make them for you as a nice keepsake. Of course I will come to your home in all these conversations so that you don't have to go anywhere! I look forward to meeting you :)

$1,189.20

Other services you might also be interested in

Booking policies ⚠️ Only apply to bookings made on Parentally

Cancellation policy: Flexible

> If the asker cancels more than 1 day(s) before the start of the service, he will be refunded 100 % of the amount paid
> If the asker cancels less than 1 day(s) before the start of the service, he will be refunded 50 % of the amount paid

More about...

Location

Calendar of availabilities

- $

There are no more availabilities

Booked services